Bar.Raadiyoo Seemisteera 2 ffaa

Gabatee Wayitii Barnoota Raadiyoo for Home Based bara 2013

Gabatee Wayitii Barnoota Raadiyoo for School Based bara 2013

     Gabatee Wayitii Barnoota Raadiyoo bara 2012new

 Bar.Raadiyoo Seemisteera 2 ffaaSag16

              Dilbata 16 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 16 ( 2012 )

              Kamisa 16 ( 2012 )

              Kibxata 16 ( 2012 )

             Roobii 16 (2012 )

             Wiixata 16 ( 2012 )

 

 Bar.Raadiyoo Seemisteera 2 ffaaSag16

              Dilbata 17 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 1 ( 2012 )

              Kamisa 17 ( 2012 )

              Kibxata 17 ( 2012 )

             Roobii 17 (2012 )

             Wiixata 17 ( 2012 )

Dilbata 18 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 18 ( 2012 )Jimaata 18 ( 2012 )

              Kamisa 18 ( 2012 )

              Kibxata 18 ( 2012 )

             Roobii 18 (2012 )

             Wiixata 18 ( 2012 )

Dilbata 19 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 19 ( 2012 )

              Kamisa 19 ( 2012 )

              Kibxata 19 ( 2012 )

             Roobii 19 (2012 )

             Wiixata 19 ( 2012 )

Dilbata 20 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 20 ( 2012 )

              Kamisa 20 ( 2012 )

              Kibxata 20 ( 2012 )

             Roobii 20 (2012 )

             Wiixata 20 ( 2012 )

Dilbata 21 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 21 ( 2012 )

              Kamisa 21 ( 2012 )

              Kibxata 21 ( 2012 )

             Roobii 21 (2012 )

             Wiixata 21 ( 2012 )

Dilbata 22 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 22 ( 2012 )

              Kamisa 22 ( 2012 )

              Kibxata 22 ( 2012 )

             Roobii 22 (2012 )

             Wiixata 22 ( 2012 )

Dilbata 23 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 23 ( 2012 )

              Kamisa 23 ( 2012 )

              Kibxata 23 ( 2012 )

             Roobii 23 (2012 )

             Wiixata 23 ( 2012 )

Dilbata 24 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 24 ( 2012 )

              Kamisa 24 ( 2012 )

              Kibxata 24 ( 2012 )

             Roobii 24 (2012 )

             Wiixata 24 ( 2012 )

Dilbata 25 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 25 ( 2012 )

              Kamisa 25 ( 2012 )

              Kibxata 25 ( 2012 )

             Roobii 25 (2012 )

             Wiixata 25 ( 2012 )

Dilbata 26 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 26 ( 2012 )

              Kamisa 26 ( 2012 )

              Kibxata 26 ( 2012 )

             Roobii 26 (2012 )

             Wiixata 26 ( 2012 )

Dilbata 27 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 27 ( 2012 )

              Kamisa 27 ( 2012 )

              Kibxata 27 ( 2012 )

             Roobii 27 (2012 )

             Wiixata 27 ( 2012 )

Dilbata 28 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 28 ( 2012 )

              Kamisa 28 ( 2012 )

              Kibxata 28 ( 2012 )

             Roobii 28 (2012 )

             Wiixata 28 ( 2012 )

Dilbata 29 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 29 ( 2012 )

              Kamisa 29 ( 2012 )

              Kibxata 29 ( 2012 )

             Roobii 29 (2012 )

             Wiixata 29 ( 2012 )

Dilbata 30 (2012) Irra Deebii Kamisaa fi Jimaata)

              Jimaata 30 ( 2012 )

              Kamisa 30 ( 2012 )

              Kibxata 30 ( 2012 )

             Roobii 30 (2012 )

             Wiixata 30 ( 2012 )