2. Qabxii Ol’aanaa Bara 2013tti Galmaa’e
2. Qabxii Ol’aanaa Bara 2013tti Galmaa’e
Qaamolee Ijaarsa Pirojektii Bu’uura Boruu Irratti Gumaacha Taasisaniif Beekamtiin Kenname
Jalqabbii barnootaa Bara 2014
Leenjii Barsiisota marmaaroo Montosoorii
Xaafii Haamaa
Kabaja torban barnoota dubartootaa
https://youtu.be/GMVQFaeQVsg
The school of light tomorrow is finished in Robe town!
Tomorrow's light school is finished In west Guji zone Malka Sodda!
Barattoota Qabxii Olaanaa Galmeessaniif
Barattoota Qabxii Olaanaa Galmeessaniif sirni beekamtii Kennuu Geggeeffame
https://youtu.be/bUrdXK232rQ

Sirni Beekamtii kennuu Gaggeeffame


   ag

279922018 5143797635710934 6164447542381570090 n  2

Sirni beekkamtii deeggartoota piroojektii Mana Barumsaa Bu'uura Boruufi barattoota qormaata biyyaalessaa bara 2013tti qabxii olaanaa galmeessanii,bakka Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti gaggeeffameera. Naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2013 keessa barattoota kutaa 12ffaa kuma 200fi kuma 53 qormaata seensa Yuuniversiitii fudhatan keessaa barattoonni 226 qabxii olaanaa galmeessaniiru.button EN 2 


Qaamolee Ijaarsa Pirojektii Bu’uura Boruu ...    


    279922018 5143797635710934 6164447542381570090 n

    99 kk

Bara barnootaa 2014tti hojii tajaajila lammummaan ijaarsi Projektii bu'uura Prezidaantii MNOtiin  labsamuun isaa ni beekama. Bu’uuruma kanaan Manneen barnootaa Bu’uura Boruu kuma 3 ijaaruuf karoorfamee; karooraa ol manneen barnootaa kuma 3 fi 377 eegalameera.  Kanneen keessaa kuma 3 fi 11 xumuramuun tajaajila kennuu eegalaniiru. 


Qabxii Ol’aanaa Bara 2013tti Galmaa’e     


       7 

       9   photo 2022 05 09 03 34 08

Akka Naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2013'tti Barattoota Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoraman keessaa barattootni 226 ta’an      qabxii olaanaa 500 fi isaa ol galmeessaniiru.Barattoota kanneen keessaa qabxii olaanaa (Top Achievers) koornayaa lamaan irraa galmeessan  maqaan isaanii kanneen kanaa gadiiti.

    Dhiirota keessaa

  1. Barataa Kooket Tasfaayee qabxii 548
  2. Barataa Hundee Tafarii qabxii 548
  3. Barataa Abdulaziiz Zeenuu qabxii 547 yoo ta’an

     Dubara keessaa immoo

  1.  Siifan Fiixaa qabxii 542
  2.   Hawwii Xaasoo qabxii 539
  3.  Lootii Yaadataa   qabxii 525  


Barattoota Qabxii Ol’aanaa Galmeessisaniif Badhaasni Dabalataa Kenname


   ag

   hhh 7

Abbaan Qabeenyaa Yuuniversiitii Harraambee Obb. Fayyisaa Araarsaa Sagantaa sirna beekamtii kennuu barattoota kutaa 12ffaa fi M/B bu'uura boruu irratti barattoota qormaata biyyooleessaa Kutaa 12ffaa bara 2013 akka naannoo Oromiyaattii qabxii ol'aanaa galmeessuudhaan 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaa bahaniif tokko tokko isaaniitiif Qarshii 100,000( Qar. kuma dhibba tokko) sadaniif Qarshii 300,000.00 (Qar. kuma dhibba sadii) badhaasanii jiru!alteen kun raawwate.  


                                               Educational Statistics 2014


             no off teachers           Untitled 2       no off student

Kitaabilee Barbaachisoo

Kalandara

July 2022
MTWTFSS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Beeksisa

Vacancy Announcements
Call for Registrations
Academic Calendar

Kaartaa/ Iddoo BBO

map1

Miidiyaa Hawaasaa

facebook iconTelegram LogotwitterYouTube

Teessoo Quunnamtii

Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa

astustudio1

Kuusaa Sabqunnamtii Baay'ee

Tamsaasa Barumsa Raadiyoo

digital

© 2020, Oromia Education Bureau. All Rights Reserved