Sirni Beekamtii Qooda Fudhattoota Barnootaa Gaggeeffame
Biiroon barnoota Oromiyaa barnoota qulqullina qabu akka Oromiyaatis ta’e akka biyyaatti lammii hundaan gahuuf ciminaan hojechaa jira.
Yaa'iin Barnootaa Oromiyaa
Na'iimaa Tijaanee A/Biyyaa Qormaata Seensa Dhaabbilee Ol'aanaa akka biyyaatti qabxii 400 keessaa 346 fiduun
https://youtu.be/GMVQFaeQVsg
The school of light tomorrow is finished in Robe town!
Tomorrow's light school is finished In west Guji zone Malka Sodda!

160659089 1126519547829817 5302825531066735787 o159585408 1125264301288675 4377569533445931184 nMM

159583224 1125264344622004 4992901675416579638 o

Manneen barnootaa addaa ( Ifa Boru) godina Baalee Mag.Roobee fi godina Gujii Lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ji’a afur keessatti ijaarsi isaanii raawwatee eebbaaf qaqqabanii jiruProjektiin Ifa Boruu Onkoloolessa 19/2013 Biiroon Barnootaa Oromiyaa fi kontraaktaroonni ijaarsa projektii kana fudhatan waliif mallatteessuun ji’oottan 7-8 hin caalle keessatti hojiin ijaarsa isaa akka raawwatuuf bakka Prezdaantiin Bul.Mot.Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti walii galteen kun raawwate. readmore button

all face 2

Sirni beekamtii qooda fudhattooota barnootaa haala ho’aa ta’een gaggeeffamee jira. Sirni kun waajjiraalee bar.godinaa, bul.magaalaalee, dhaabbilee miti-mootummaa, abbootii qabeenyaa hojii misooma barnootaa keessatti qooda guddaa qaban akkasumas barsiisota hojii boonsaa hojjechuun bu’aa argamsiisan fi barsiisota hojii barsiisummaa irratti bobba’anii barsiisaa turanii yeroo ammaa soorama bahuuf qoophiirra jiran beekamtii fi badhaasa kennuun gaggeeffamee jira.

68283 orig

coronavirusmgn10 20200306 220453 coronavirus 1 3 7 2020 DW

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19) Maalii?

Dhukkubni Vaayirasii Koronaa (COVID-19):- Dhukkuba daddarbaa ta’ee qaama hargansuu irratti miidhaa salphaa hanga cimaatti kan dhaqqabsiisuu dha. Vaayirasiin kun akkuma utaalloo/qufaa mallattoowwan sasalphaa agarsiisuun ofumaan kan dhiisu/badu yookiin  dhukkubichi yoo  itti cime dhukkuba  akka michii sombaa fi  dhukkubbii  cimaa qaama hargansuu irraan gahuu bira darbee  kalee hojii dhaabsisuun du’aaf kan saaxiluu fi addunyaa irratti saffisa guddaan dhukkuba babal’achaa jirudha.

readmore button

160014948 2923422141315255 3105587362070939516 n photo 2021 03 08 10 24 31 photo 2021 03 08 10 24 18

Hoog. BBO, Dr. Tolaa Bariisoo, miidiyaaleef ibsa kennaniin keenniinsi qormaata biyyaalessaa seensa dhaabbilee barnoota ol’aanaa kutaa 12ffaa kan bara 2012 milkiin xumuramuu isaa ibsan.

Akka naannoo keenyaatti barattoota 150,511 qorsiisuuf karoorfamee barattoonni 148,149(98.4%) kanneen ta’an karaa milkawaa ta'een qoramuu isaanii ibsanii jiru.

Bu’uuruma kanaan qooda fudhattoota milkaa'ina kanaaf ga'ee isaanii taphatan galateeffatanii jiru. Qaamota nageenyaa, RIB, MWD, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa, hawaasa barnootaa fi maatii galateeffatanii jiru.

d2 d3

Biiroon Barnoota Oromiyaa akkaataa jalqabbii barnoota bara 2013 ilaalchisuudhaan ibsa kenneera

Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr.Tolaa Bariisoo galmee barattootaa ilaalchisee ibsa kennaniin bara kana barattoota miiliyoona 11.2 guyyoota 15 kana keessatti ni galmeessina jedhaniiru.

Hojii ijaarsa dareewwan dabalataa kuma 30 ol ganna kana keessa hojii tajaajila lammummaatin ijaaramaniif hawaasa ijaarsarratti hirmaatan hundaa galateeffataniiru.

Hanga barnoonni jalqabuttis dareewwan ijaarsisaanii jalqabe xumuruu,barsiisota koolleejjirraa bara kana eebbifaman qacaruu fi galmee barattootaa guyyoota 15 keessatti xumuruun hojii ijoo seektarichi hojjachaa jiruudhaa jedhan Dr. Tolaan.

Hawaasni barnootaarratti deeggarsa jalqabe itti fufuudhaan barattoonni harka qalleeyyii mana barumsarraa akka hin hafneef deeggarsa baratame akka taasisaniif waamicha dhiyeessaniiru.

 

CLASS1CLASS2Oromiyaan barattoota qaxaleewwan akka biyyaa fi Addunyaatti dorgomtoota ta’an horachuuf dhaabbilee barnootaa olaanoo naannoo keenya keessa jiran waliin ta’uun bara barnootaa 2013tti manneen barnootaa bultii addaa /non boarding schools/ torba (7) ta’an akka naannoo keenyaatti ijaarsisuuf karoorri qabameefii hojii keessa galamee jira.button EN 2

Kitaabilee Barbaachisoo

Kalandara

April 2021
MTWTFSS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Beeksisa

Vacancy Announcements
Call for Registrations
Academic Calendar

Kaartaa/ Iddoo BBO

map1

Miidiyaa Hawaasaa

facebook iconlinkedin icontwitterYouTube

Teessoo Quunnamtii

Barumsaa fi Sagantaa Pilazmaa

astustudio1

Kuusaa Sabqunnamtii Baay'ee

Tamsaasa Barumsa Raadiyoo

digital

© 2020, Oromia Education Bureau. All Rights Reserved